THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Vị trí: Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 1

Giới tính: nam/nữ

Độ tuổi: 18 – 30 tuổi

Yêu cầu: tốt nghiệp 12 trở lên, chịu được áp lực công việc